Danh sách

Tenfudin

0
Tenfudin - SĐK QLĐB-537-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenfudin Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg

Tenofovir Nic

0
Tenofovir Nic - SĐK QLĐB-544-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Nic Viên nang cứng - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Thuốc Usatenvir 300 - SĐK QLĐB-484-15

Usatenvir 300

0
Usatenvir 300 - SĐK QLĐB-484-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Usatenvir 300 viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Thuốc Tenofovir - SĐK QLĐB-502-15

Tenofovir

0
Tenofovir - SĐK QLĐB-502-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Thuốc Hepatymo - SĐK VD-21746-14

Hepatymo

0
Hepatymo - SĐK VD-21746-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepatymo Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg
Thuốc USPNovir - SĐK QLĐB-559-16

USPNovir

0
USPNovir - SĐK QLĐB-559-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. USPNovir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300 mg