Danh sách

Tenfova

0
Tenfova - SĐK VD-32202-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenfova Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg

Tavin-EM

0
Tavin-EM - SĐK VN3-71-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tavin-EM Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg

Guilaume

0
Guilaume - SĐK VD-32810-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Guilaume Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg