Danh sách

Jimenez

0
Jimenez - SĐK VD-30341-18 - Khoáng chất và Vitamin. Jimenez Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Stemvir

0
Stemvir - SĐK VN2-213-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Stemvir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Jimenez

0
Jimenez - SĐK VD-30341-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Jimenez Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Agifovir

0
Agifovir - SĐK VD-18925-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Agifovir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Tenofovir 300

0
Tenofovir 300 - SĐK QLĐB-503-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Mocrea Tenofovir 300

0
Mocrea Tenofovir 300 - SĐK QLĐB-500-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mocrea Tenofovir 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Kalowog

0
Kalowog - SĐK QLĐB-505-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Kalowog Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Tenofovir – BVP

0
Tenofovir - BVP - SĐK VD-25575-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir - BVP Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Opefluyir

0
Opefluyir - SĐK QLĐB-538-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Opefluyir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg

Tenifo

0
Tenifo - SĐK VN-20376-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenifo Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarat 300mg