Danh sách

Tevir 300

0
Tevir 300 - SĐK VN2-99-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tevir 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenof

0
Tenof - SĐK VN2-215-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenof Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN2-96-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN2-212-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg Viên nén - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenifo

0
Tenifo - SĐK VN2-95-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenifo Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Ricovir

0
Ricovir - SĐK VN2-152-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ricovir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Ikotef

0
Ikotef - SĐK VN-17300-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikotef Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Getino-B

0
Getino-B - SĐK VN-16762-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Getino-B Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN-18994-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg

Tenofovir

0
Tenofovir - SĐK QLĐB-746-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Viên nang cứng - Tenofovir disoproxil fumarate 300mg