Danh sách

Hepazol

0
Hepazol - SĐK VN-9442-10 - Khoáng chất và Vitamin. Hepazol Viên bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Virkil

0
Virkil - SĐK VN-9578-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Virkil Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg

0
Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg - SĐK VN1-745-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Disoproxil Fumarate Tablets 300mg viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Tefovex

0
Tefovex - SĐK VN1-617-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tefovex Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Tanavir

0
Tanavir - SĐK VN-9489-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tanavir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Hepazol

0
Hepazol - SĐK VN-9442-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepazol Viên bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Viread

0
Viread - SĐK VN-6989-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Viread Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate
Thuốc Protevir - SĐK VN-15845-12

Protevir

0
Protevir - SĐK VN-15845-12 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Protevir Viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate

Edar

0
Edar - SĐK VN1-744-12, VN2-355-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Edar viên nén bao phim - Tenofovir disoproxil fumarate