Danh sách

Tincocam

0
Tincocam - SĐK VD-30543-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tincocam Thuốc tiêm bột đông khô - Tenoxicam 20 mg

Gmdiacetyl 20

0
Gmdiacetyl 20 - SĐK VD-30764-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Gmdiacetyl 20 Viên nén bao phim - Tenoxicam 20 mg

Tenoxicam

0
Tenoxicam - SĐK VD-10033-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenoxicam - Tenoxicam 20 mg

Tenonic

0
Tenonic - SĐK VD-22342-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenonic Viên nang cứng - Tenoxicam 20 mg
Thuốc Pycitil - SĐK VD-20507-14

Pycitil

0
Pycitil - SĐK VD-20507-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pycitil Thuốc bột đông khô pha tiêm - Tenoxicam 20 mg

Bart

0
Bart - SĐK VN-21793-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bart Viên nén bao phim - Tenoxicam 20 mg