Danh sách

Aginxicam

0
Aginxicam - SĐK VD-11500-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Aginxicam - Tenoxicam 20mg

Tenoxicam 20mg

0
Tenoxicam 20mg - SĐK VD-13769-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenoxicam 20mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg

Tilcotil

0
Tilcotil - SĐK VN-18337-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tilcotil Viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg

Tenonic

0
Tenonic - SĐK VD-25474-16 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenonic Viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg

Neo-Endusix

0
Neo-Endusix - SĐK VN-20244-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Neo-Endusix Bột pha tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch - Tenoxicam 20mg
Thuốc Cotixil - SĐK VD-30676-18

Cotixil

0
Cotixil - SĐK VD-30676-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cotixil Viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg
Thuốc Tenotil - SĐK VD-31321-18

Tenotil

0
Tenotil - SĐK VD-31321-18 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenotil Viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg

Tenoxicam

0
Tenoxicam - SĐK VD-31748-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenoxicam Viên nén bao phim - Tenoxicam 20mg

Tenoxicam 20mg

0
Tenoxicam 20mg - SĐK VD-32120-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Tenoxicam 20mg Bột đông khô pha tiêm - Tenoxicam 20mg