Danh sách

Onchofin 250

0
Onchofin 250 - SĐK VN-9942-10 - Thuốc khác. Onchofin 250 Viên nén - Terbinafine Hydrochloride

Terbinafin 1%

0
Terbinafin 1% - SĐK V231-H12-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbinafin 1% Kem bôi da - Terbinafine hydrochloride

Terbinafine Stada Cream 1%

0
Terbinafine Stada Cream 1% - SĐK VNB-0887-03 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbinafine Stada Cream 1% Kem dùng ngoài da - Terbinafine hydrochloride

Letspo

0
Letspo - SĐK VN-2351-06 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Letspo Kem bôi da-10mg - Terbinafine hydrochloride

Lamisil

0
Lamisil - SĐK VN-5026-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Lamisil Kem bôi da 1% - Terbinafine hydrochloride

Fitneal

0
Fitneal - SĐK VN-5002-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Fitneal Kem - Terbinafine hydrochloride

Beerabina

0
Beerabina - SĐK VN-2703-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Beerabina Kem-10mg - Terbinafine hydrochloride

Kuptrisone Cream

0
Kuptrisone Cream - SĐK VN-8217-09 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Kuptrisone Cream Kem bôi da - Terbinafine Hydrochloride
Thuốc Tri-Genol - SĐK VN-2712-07

Tri-Genol

0
Tri-Genol - SĐK VN-2712-07 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Tri-Genol Kem bôi da - Terbinafine hydrochloride