Danh sách

Difung

0
Difung - SĐK VN-13927-11 - Thuốc khác. Difung Viên nén - Terbinafine

Xfin

0
Xfin - SĐK VN-10348-05 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Xfin Kem bôi da - Terbinafine

Nanisil

0
Nanisil - SĐK VN-7168-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Nanisil Kem bôi da - Terbinafine

Losinol

0
Losinol - SĐK VN-6532-02 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Losinol Kem - Terbinafine

Lamisil Dermgel

0
Lamisil Dermgel - SĐK VN-10442-10 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Lamisil Dermgel Dạng gel - Terbinafine

Terbisil Tablet

0
Terbisil Tablet - SĐK VN-14091-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbisil Tablet Viên nén - Terbinafine

Terbisil Tablet

0
Terbisil Tablet - SĐK VN-14091-11 - Thuốc điều trị bệnh da liễu. Terbisil Tablet Viên nén - Terbinafine