Danh sách

Thuốc Thuốc long đờm New Eascof - SĐK VN-10852-10

Thuốc long đờm New Eascof

0
Thuốc long đờm New Eascof - SĐK VN-10852-10 - Thuốc có tác dụng trên đường hô hấp. Thuốc long đờm New Eascof Syro - Terbutaline Sulphate; Bromhexin hydrochloride; Guaifenesin; Menthol