Danh sách

Glypressin 0,1 mg/ml

0
Glypressin 0,1 mg/ml - SĐK VN-19648-16 - Thuốc tim mạch. Glypressin 0,1 mg/ml Dung dịch tiêm - Terlipressin (free base) 0,85 mg