Danh sách

Tetracyclin

0
Tetracyclin - SĐK VD-10866-10 - Thuốc khác. Tetracyclin - Tetracyclin hydroclorid 250mg
Thuốc Tetracyclin TW3 - SĐK VD-28109-17

Tetracyclin TW3

0
Tetracyclin TW3 - SĐK VD-28109-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tetracyclin TW3 Viên nén - Tetracyclin hydroclorid 250mg

Tetracyclin

0
Tetracyclin - SĐK VD-29260-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tetracyclin Viên nén - Tetracyclin hydroclorid 250mg

Tetracycline 250mg

0
Tetracycline 250mg - SĐK VD-32154-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tetracycline 250mg Viên nang cứng - Tetracyclin hydroclorid 250mg