Danh sách

Thuốc Osla Redi - SĐK VD-19618-13

Osla Redi

0
Osla Redi - SĐK VD-19618-13 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Osla Redi dung dịch nhỏ mắt - Tetrahydrozolin hydroclorid 5mg; Kẽm sulfat 25mg/10ml