Danh sách

I-Zine 0,05%

0
I-Zine 0,05% - SĐK VD-5118-08 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. I-Zine 0,05% Thuốc nhỏ mắt - Tetrahydrozolin hydroclorid