Danh sách

Carbosylane

0
Carbosylane - SĐK VN-4454-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Carbosylane Viên nang - Than hoạt tính, Simethicone

Carbosylane

0
Carbosylane - SĐK VN-6400-02 - Thuốc đường tiêu hóa. Carbosylane Viên nang (viên xanh tan ở dạ dày viên đỏ tan ở ru - Than hoạt tính, Simethicone