Danh sách

Tarvineurin H5000

0
Tarvineurin H5000 - SĐK VN-5100-10 - Thuốc khác. Tarvineurin H5000 Bột đông khô pha tiêm - Thiamin HCl; Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin

Trovitfor

0
Trovitfor - SĐK VN-10068-10 - Thuốc khác. Trovitfor Dung dịch tiêm - Thiamin HCl; Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin