Danh sách

Paracetamol – P

0
Paracetamol - P - SĐK VD-11283-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Paracetamol - P - Paracetamol 325mg, Thiamin hydrochlorid 10mg, Chlorpheniramin maleat 2mg