Danh sách

Bordamin H – 5000

0
Bordamin H - 5000 - SĐK VN-5450-10 - Thuốc khác. Bordamin H - 5000 Bột đông khô để pha tiêm - Thiamine HCl, Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin

Neurobest Injection

0
Neurobest Injection - SĐK VN-10948-10 - Thuốc khác. Neurobest Injection Thuốc tiêm - Thiamine HCl, Pyridoxin HCl; Cyanocobalamin