Danh sách

Pabemin

0
Pabemin - SĐK VNA-2619-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pabemin Thuốc bột - Acetaminophen, Chlorpheniramine, Thiamine nitrate

Bột cảm cúm Pacemin B1

0
Bột cảm cúm Pacemin B1 - SĐK VNB-0989-01 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bột cảm cúm Pacemin B1 Thuốc bột - Acetaminophen, Chlorpheniramine maleate, Thiamine nitrate

Babyfusimol

0
Babyfusimol - SĐK V1098-H12-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Babyfusimol Thuốc cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine maleate, Thiamine nitrate

Alkafen speed

0
Alkafen speed - SĐK VD-4543-07 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Alkafen speed Viên nén - Acetaminophen, isopropylantipyrin, caffeine, Thiamine nitrate
Thuốc Para Pheniramin - SĐK V1011-H12-05

Para Pheniramin

0
Para Pheniramin - SĐK V1011-H12-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Para Pheniramin Thuốc cốm - Acetaminophen, Chlorpheniramine maleate, Thiamine nitrate
Thuốc Pabemin - SĐK VD-2086-06

Pabemin

0
Pabemin - SĐK VD-2086-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Pabemin Thuốc bột uống - Paracetamol, Thiamine nitrate