Danh sách

Phong thấp thuỷ

0
Phong thấp thuỷ - SĐK V985-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp thuỷ - Thiên niên kiện, Đương quy, Ngũ gia bì, Quế chi, Phòng kỷ, Tần giao, Uy linh tiên, Tang ký sinh, Câu đằng

Phong thấp Fido

0
Phong thấp Fido - SĐK V289-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp Fido Viên hoàn cứng - Thiên niên kiện, Đương quy, Ngũ gia bì, Quế chi, Phòng kỷ, Tân giao, Uy linh tiên, Tang ký sinh, Câu đằng

Phong thấp Fido

0
Phong thấp Fido - SĐK V289-H12-10 - Thuốc khác. Phong thấp Fido - Thiên niên kiện, Đương quy, Ngũ gia bì, Quế chi, Phòng kỷ, Tần giao, Uy linh tiên, Tang ký sinh, Câu đằng