Danh sách

Tioflex

0
Tioflex - SĐK VN-17886-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tioflex Dung dịch tiêm tĩnh mạch - Thiocolchicosid 4mg/2ml

Spamorin Injection

0
Spamorin Injection - SĐK VN-19231-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Spamorin Injection Dung dịch tiêm bắp - Thiocolchicosid 4mg/2ml

Aticolcide Inj

0
Aticolcide Inj - SĐK VD-31596-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Aticolcide Inj Dung dịch tiêm - Thiocolchicosid 4mg/ 2ml