Danh sách

Thiocoside

0
Thiocoside - SĐK VD-33484-19 - Thuốc khác. Thiocoside Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Degicosid 4

0
Degicosid 4 - SĐK VD-31401-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Degicosid 4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Aticolcide 4

0
Aticolcide 4 - SĐK VD-30301-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Aticolcide 4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Tertobin

0
Tertobin - SĐK VD-27004-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tertobin Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Spamorin 4mg

0
Spamorin 4mg - SĐK VN-20306-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Spamorin 4mg Viên nang cứng - Thiocolchicosid 4mg

Bourabia-4

0
Bourabia-4 - SĐK VD-28447-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Bourabia-4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Busfan 4

0
Busfan 4 - SĐK VD-23867-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Busfan 4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Meyercosid 4

0
Meyercosid 4 - SĐK VD-30775-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Meyercosid 4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg

Bourabia-4

0
Bourabia-4 - SĐK VD-32808-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Bourabia-4 Viên nén - Thiocolchicosid 4mg
Thuốc Donstyl 4 mg - SĐK VD-25423-16

Donstyl 4 mg

0
Donstyl 4 mg - SĐK VD-25423-16 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Donstyl 4 mg Viên nén - Thiocolchicosid 4mg