Danh sách

Aticolcide 8

0
Aticolcide 8 - SĐK VD-30302-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Aticolcide 8 Viên nén - Thiocolchicosid 8mg

Bourabia-8

0
Bourabia-8 - SĐK VD-28448-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Bourabia-8 Viên nén - Thiocolchicosid 8mg

Degicosid 8

0
Degicosid 8 - SĐK VD-30840-18 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Degicosid 8 Viên nén - Thiocolchicosid 8mg
Thuốc Busfan 8 - SĐK VD-23868-15

Busfan 8

0
Busfan 8 - SĐK VD-23868-15 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Busfan 8 Viên nén - Thiocolchicosid 8mg

Bourabia-8

0
Bourabia-8 - SĐK VD-32809-19 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Bourabia-8 Viên nén - Thiocolchicosid 8mg