Danh sách

Thuốc Lipotocin Injection - SĐK 11815/QLD-KD

Lipotocin Injection

0
Lipotocin Injection - SĐK 11815/QLD-KD - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Lipotocin Injection Thuốc tiêm - Thioctic acid tromethamin tương đương Thioctic acid 300 mg