Danh sách

Phụ khoa bạch đới hoàn

0
Phụ khoa bạch đới hoàn - SĐK V795-H12-10 - Thuốc khác. Phụ khoa bạch đới hoàn Hoàn mềm - Thục địa, bạch thược, bạch truật, mẫu lệ, xuyên can bì, sơn dược, bạch chỉ, giác lộc sương, phục linh, bổ cốt chi

Phụ khoa bạch đới hoàn

0
Phụ khoa bạch đới hoàn - SĐK V795-H12-10 - Thuốc khác. Phụ khoa bạch đới hoàn - Thục địa, Bạch thược, Bạch truật, mẫu lệ, Xuyên can bì, Sơn dược, bạch chỉ, Giác lộc sương, Phục linh, bổ cốt chi