Danh sách

Thanh can tiêu độc Trung Thiên

0
Thanh can tiêu độc Trung Thiên - SĐK V803-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can tiêu độc Trung Thiên Thuốc nước uống - Thục địa, cúc hoa, cam thảo, chi tử, kim ngân hoa, thương nhĩ tử, kinh giới, ý dĩ, đại hoàng, bạch thược

Thanh can tiêu độc Trung Thiên

0
Thanh can tiêu độc Trung Thiên - SĐK V803-H12-10 - Thuốc khác. Thanh can tiêu độc Trung Thiên - Thục địa, Cúc hoa, Cam thảo, Chi tử, Kim ngân hoa, Thương nhĩ tử, Kinh giới, ý dĩ, Đại hoàng, Bạch thược