Danh sách

Hồng huyết tố

0
Hồng huyết tố - SĐK V1218-H12-10 - Thuốc khác. Hồng huyết tố - Thục địa, Đảng sâm, Xuyên khung, Đương quy, Trần bì, Hoàng kỳ, Viễn chí, Táo nhân, Bạch thược, Bạch truật..