Danh sách

Thái hoà bổ thận tinh

0
Thái hoà bổ thận tinh - SĐK V554-H12-10 - Thuốc khác. Thái hoà bổ thận tinh Thuốc nước - Thục địa, đương quy, đảng sâm, đỗ trọng, Sơn thù, phá cố chỉ, ngũ vị tử, ba kích, Bạch truật

Thái hoà bổ thận tinh

0
Thái hoà bổ thận tinh - SĐK V554-H12-10 - Thuốc khác. Thái hoà bổ thận tinh - Thục địa, đương quy, đảng sâm, đỗ trọng, sơn thù, phá cố chỉ, ngũ vị tử, ba kích, bạch truật..