Danh sách

Thập toàn đại bổ

0
Thập toàn đại bổ - SĐK V990-H12-10 - Thuốc khác. Thập toàn đại bổ - Thục địa, Đương quy, Hoàng kỳ, Nhân sâm, Bạch truật, Bạch thược, Ba kích, Kỷ tử,...