Danh sách

Sơn dương bổ thận

0
Sơn dương bổ thận - SĐK V965-H12-10 - Thuốc khác. Sơn dương bổ thận - Thục địa, Hà thủ ô đỏ, Hoài sơn, Phục linh, Phá cố chỉ, Đỗ trọng, Mẫu đơn bì, Trạch tả, Câu kỷ tử, Ngũ vị tử