Danh sách

Tư âm bổ thận

0
Tư âm bổ thận - SĐK V611-H12-10 - Thuốc khác. Tư âm bổ thận - Thục địa, Sơn thù, Củ mài, Mẫu đơn, Trạch tả, Phục linh, Mạch môn, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu tất, Lộc nhung

Tư âm bổ thận

0
Tư âm bổ thận - SĐK V611-H12-10 - Thuốc khác. Tư âm bổ thận Viên nang - Thục địa, Sơn thù, Củ mài, Mẫu đơn, Trạch tả, Phục linh, Mạch môn, Bạch thược, Đỗ trọng, Ngưu tất, Lộc nhung