Danh sách

Đại bổ thận khí tinh

0
Đại bổ thận khí tinh - SĐK V515-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ thận khí tinh Thuốc nước - Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, đơn bì, trạch tả, quế nhục, phụ tử, phục linh

Đại bổ thận khí tinh

0
Đại bổ thận khí tinh - SĐK V515-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ thận khí tinh - Thục địa , Sơn thù, Hoài sơn, đơn bì, trạch tả. quế nhục, phụ tử, phục linh