Danh sách

Đại bổ linh chi sâm

0
Đại bổ linh chi sâm - SĐK V436-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ linh chi sâm Cao lỏng - Thục địa, xuyên khung, đương quy, Bạch thược, sa nhân, nhân sâm, hoàng kỳ,

Đại bổ linh chi sâm

0
Đại bổ linh chi sâm - SĐK V436-H12-10 - Thuốc khác. Đại bổ linh chi sâm - Thục địa, Xuyên khung, Đương quy, Bạch thược, Sa nhân, Nhân sâm, Hoàng kỳ,…