Danh sách

Thục địa

0
Thục địa - SĐK VD-19538-13 - Thuốc khác. Thục địa dược liệu chế - Thục địa

Sáng mắt

0
Sáng mắt - SĐK V92-H12-10 - Thuốc khác. Sáng mắt Hoàn cứng - Thục địa, Sơn thù, Mẫu đơn bì, Hoài sơn, Phục linh, Trạch tả, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Ðương quy, Bạch thược,

Viditon

0
Viditon - SĐK V528-H12-10 - Thuốc khác. Viditon - Thục địa, Hoài sơn, Sơn thù, Thạch quyết minh, Mẫu đơn bì, Bạch linh, Trạch tả, Câu kỷ tử, Cúc hoa, Đương quy, Bạch thược, Bạch tật lê

Thục địa (phiến)

0
Thục địa (phiến) - SĐK VD-23621-15 - Thuốc khác. Thục địa (phiến) Nguyên liệu làm thuốc - Thục địa

Thục địa

0
Thục địa - SĐK VD-24331-16 - Thuốc khác. Thục địa Nguyên liệu làm thuốc - Thục địa

Thục địa

0
Thục địa - SĐK VD-27105-17 - Thuốc khác. Thục địa Nguyên liệu làm thuốc - Thục địa