Danh sách

Thuốc Xoang Vạn xuân - SĐK V1508-H12-10

Xoang Vạn xuân

0
Xoang Vạn xuân - SĐK V1508-H12-10 - Thuốc có nguồn gốc Thảo dược - Động vật. Xoang Vạn xuân Viên nang - Thương nhĩ tử, Phòng phong, Bạch truật, Hoàng kỳ, Tân di hoa, Bạch chỉ, Bạc hà