Danh sách

Timentin

0
Timentin - SĐK VN-8390-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Timentin Thuốc bột pha dịch truyền - Ticarcillin, clavulanate potassium

Timentin

0
Timentin - SĐK VN-8389-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Timentin Thuốc bột pha dịch truyền - Ticarcillin, clavulanate potassium