Danh sách

Ticarsun 3.1gm

0
Ticarsun 3.1gm - SĐK VN-13654-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ticarsun 3.1gm Bột pha tiêm - Ticarcillin disodium; Clavulanate potassium