Danh sách

Thuốc Najatox 40g - SĐK VNA-3630-00

Najatox 40g

0
Najatox 40g - SĐK VNA-3630-00 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Najatox 40g Thuốc mỡ dùng ngoài - Methyl salicylate, Nọc rắn hổ mang khô, Long não, Tinh dầu khuynh diệp
Thuốc Najatox 40g - SĐK VD-0152-06

Najatox 40g

0
Najatox 40g - SĐK VD-0152-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Najatox 40g Thuốc mỡ - Nọc rắn hổ mang khô, long não, Methyl salicylat, Tinh dầu khuynh diệp