Danh sách

Medbactin

0
Medbactin - SĐK VD-19478-13 - Thuốc khác. Medbactin Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg

Tinidazol

0
Tinidazol - SĐK VD-21042-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinidazol Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg

Tinidamed

0
Tinidamed - SĐK VD-24764-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinidamed Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg

Tinidazol 500mg

0
Tinidazol 500mg - SĐK VD-29410-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinidazol 500mg Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg

Phacodolin 500

0
Phacodolin 500 - SĐK VD-29859-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Phacodolin 500 Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg
Thuốc Tinidazol 500 - SĐK VD-24623-16

Tinidazol 500

0
Tinidazol 500 - SĐK VD-24623-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tinidazol 500 Viên nén bao phim - Tinidazol 500 mg