Danh sách

Chempyl kit

0
Chempyl kit - SĐK VN-5309-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Chempyl kit Kit đựng viên nang, viên nén bao phim 30mg Lansopr - Tinidazol, Clarithromycin, Lansoprazol

Flamokit

0
Flamokit - SĐK VN-5206-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Flamokit Kit gồm viên nang Lansoprazol 30mg, viên nén bao p - Tinidazol, Clarithromycin, Lansoprazol