Danh sách

Sanstomac Kit

0
Sanstomac Kit - SĐK VN-3200-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Sanstomac Kit Viên nang cứng, viên nén bao phim - Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg), Lansoprazole (30mg)

Inore-Kit

0
Inore-Kit - SĐK VN-3693-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Inore-Kit Viên nén, viên nang - Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg), Lansoprazole (30mg)

Cleslan Kit

0
Cleslan Kit - SĐK VN-3194-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Cleslan Kit Viên nang, viên nén bao phim - Tinidazole (500mg), Clarithromycin (250mg), Lansoprazole (30mg)