Danh sách

MekoTigyl

0
MekoTigyl - SĐK V446-H12-05 - Khoáng chất và Vitamin. MekoTigyl Viên nén bao phim - Tinidazole

Mekotigyl 500mg

0
Mekotigyl 500mg - SĐK VD-0592-06 - Khoáng chất và Vitamin. Mekotigyl 500mg Viên nén bao phim - Tinidazole

Kitizole 500

0
Kitizole 500 - SĐK VN-6218-02 - Khoáng chất và Vitamin. Kitizole 500 Viên nén bao phim - Tinidazole

Gynogyn 500

0
Gynogyn 500 - SĐK VN-6490-02 - Khoáng chất và Vitamin. Gynogyn 500 Viên nén bao phim - Tinidazole

Fasigyn

0
Fasigyn - SĐK VN-5946-01 - Khoáng chất và Vitamin. Fasigyn Viên nén bao phim - Tinidazole

Fasigyne

0
Fasigyne - SĐK VN-1476-06 - Khoáng chất và Vitamin. Fasigyne Viên nén bao phim-500mg - Tinidazole

Faginin

0
Faginin - SĐK VNA-3864-00 - Khoáng chất và Vitamin. Faginin Viên nén bao phim - Tinidazole

Enidazol 500

0
Enidazol 500 - SĐK VN-9041-04 - Khoáng chất và Vitamin. Enidazol 500 Viên nén bao phim - Tinidazole

Datizole 500

0
Datizole 500 - SĐK VN-0009-06 - Khoáng chất và Vitamin. Datizole 500 Viên nén-500mg - Tinidazole

Negatidazol

0
Negatidazol - SĐK VN-13629-11 - Thuốc khác. Negatidazol Dung dịch truyền - Tinidazole