Danh sách

Tiromin Tablet 100mg

0
Tiromin Tablet 100mg - SĐK VN-19120-15 - Thuốc khác. Tiromin Tablet 100mg Viên nén bao phim - Tiropramid HCl 100mg

Tirokoon tablet

0
Tirokoon tablet - SĐK VN-20174-16 - Thuốc khác. Tirokoon tablet Viên nén bao phim - Tiropramid HCl 100mg

Tiram

0
Tiram - SĐK VD-10787-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Tiram - Tiropramid HCl 100mg
Thuốc Tiram - SĐK VD-25015-16

Tiram

0
Tiram - SĐK VD-25015-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Tiram Viên nén bao phim - Tiropramid HCl 100mg