Danh sách

Tizanad 2mg

0
Tizanad 2mg - SĐK VD-19302-13 - Thuốc khác. Tizanad 2mg Viên nén - Tizanidin (dưới dạng Tizanidin HCl) 2mg
Thuốc Waruwari - SĐK VD-21069-14

Waruwari

0
Waruwari - SĐK VD-21069-14 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Waruwari Viên nén - Tizanidin (dưới dạng Tizanidin HCl) 2mg