Danh sách

Tizalon 2

0
Tizalon 2 - SĐK VD-27475-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Tizalon 2 Viên nén - Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydrochlorid) 2 mg

Meyerzadin 2

0
Meyerzadin 2 - SĐK VD-28426-17 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Meyerzadin 2 Viên nén - Tizanidin (dưới dạng Tizanidin hydrochlorid) 2 mg