Danh sách

Synadine 2mg

0
Synadine 2mg - SĐK VN-9380-05 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Synadine 2mg Viên nén - Tizanidine

Synadine 4mg

0
Synadine 4mg - SĐK VN-9381-05 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Synadine 4mg Viên nén - Tizanidine

Ikotiz

0
Ikotiz - SĐK VN-0166-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ikotiz Viên nén-2mg - Tizanidine

Ikotiz

0
Ikotiz - SĐK VN-0167-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Ikotiz Viên nén-4mg - Tizanidine
Thuốc Sirdalud - SĐK VN-0536-06

Sirdalud

0
Sirdalud - SĐK VN-0536-06 - Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ. Sirdalud Viên nén-2mg - Tizanidine