Danh sách

Ho suyễn – Bổ phế

0
Ho suyễn - Bổ phế - SĐK V1104-H12-10 - Thuốc khác. Ho suyễn - Bổ phế - Tô Tử, Hạnh nhân, Xuyên bối mẫu, Trần bì, Ma hoàng, Tỳ bà diệp, Cát cánh, Tang bạch bì, Hoàng cầm