Danh sách

Philtobax Eye Drops

0
Philtobax Eye Drops - SĐK VN-19519-15 - Thuốc khác. Philtobax Eye Drops Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml

Eyebrex

0
Eyebrex - SĐK VD-20730-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Eyebrex Dung dịch thuốc nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml

Lyrasil 0,3%

0
Lyrasil 0,3% - SĐK VD-20505-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Lyrasil 0,3% Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml

Toeyecin Ophthalmic Solution

0
Toeyecin Ophthalmic Solution - SĐK VN-20771-17 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Toeyecin Ophthalmic Solution Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml
Thuốc Tornex - SĐK VD-25908-16

Tornex

0
Tornex - SĐK VD-25908-16 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Tornex Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml

Philtoberan

0
Philtoberan - SĐK VN-22131-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Philtoberan Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin 15mg/5ml