Danh sách

Jetronacin Inj

0
Jetronacin Inj - SĐK VN-17495-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Jetronacin Inj Dung dịch tiêm - Tobramycin 80mg/2ml

Keoverin Injecton

0
Keoverin Injecton - SĐK VN-17452-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Keoverin Injecton Dung dịch tiêm - Tobramycin 80mg/2ml

A.T Tobramycine inj

0
A.T Tobramycine inj - SĐK VD-25637-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. A.T Tobramycine inj Dung dịch tiêm - Tobramycin 80mg/2ml