Danh sách

Thuốc Todexe - SĐK VN-17787-14

Todexe

0
Todexe - SĐK VN-17787-14 - Thuốc điều trị Mắt - Tai Mũi Họng. Todexe Dung dịch nhỏ mắt - Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15mg/5ml; Dexamethason phosphat (dưới dạng Dexamethason natri phosphat) 5mg/5ml